Bebilon Nenatal Home to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczony do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt, które przyszły na świat z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, a wypisywane są ze szpitala z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku postkoncepcyjnego (1800-2500 g) i nie są karmione piersią.

Skład

Bebilon Nenatal Home zawiera:

 • składniki odżywcze (w tym profil kwasów tłuszczowych), w ilości dostosowanej do tego, by wyrównywać niedobory wynikające z przedwczesnego urodzenia i małej urodzeniowej masy ciała po wypisie ze szpitala
 • długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC PUFA), triglicerydy średniołańcuchowe (MCT) oraz nukleotydy
 • opatentowaną, klinicznie przebadaną, kompozycję oligosacharydów GOS/FOS
 • produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (GMO) - podobnie jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim

Bebilon Nenatal Home całkowicie pokrywa zapotrzebowanie niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała po wypisie ze szpitala, gdy dziecko nie jest karmione piersią. Okres stosowania powinien wyznaczyć lekarz neonatolog.

Wskazania

Dla niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała po wypisie ze szpitala.

Pamiętaj:

 • Bebilon Nenatal Home może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowlęcia przedwcześnie urodzonego, które przyszło na świat z małą lub bardzo małą urodzeniową masą ciała, a wypisywane jest ze szpitala z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku postkoncepcyjnego (1800-2500 g) i nie jest karmione piersią.
 • Bebilon Nenatal Home powinien być przygotowany bezpośrednio przed jedzeniem i wykorzystany do 2 godzin po przygotowaniu.
 • Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
 • Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Nie podawać dożylnie.
 • Nie podgrzewaj produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
 • Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego produktu.
 • Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
 • Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.