Proces wyrastania z alergii ma miejsce najczęściej w pierwszych latach życia dziecka. Mamo, jeśli Twój maluch ma stwierdzoną alergię pokarmową, warto się przekonać, czy może już z niej wyrósł.

Metodą rozstrzygającą o istnieniu alergii lub jej braku jest wynik prowokacyjnej próby z potencjalnie alergizującym pokarmem prowadzonej pod nadzorem lekarza pediatry.

Czym jest alergia pokarmowa?

To niepożądana reakcja organizmu na spożyty pokarm, która objawia się nadmierną reakcją układu pokarmowego na białko znajdujące się w pożywieniu.

Pojawienie się tej choroby jest uzależnione od wielu czynników, m.in. od wieku czy nawyków żywieniowych. Alergia pokarmowa występuję najczęściej wśród małych dzieci – jest to około 6-8%. Alergia na białka mleka krowiego dotyka 1-3% niemowląt. Główną przyczyną reakcji pokarmowych u najmłodszych jest właśnie alergia na białka mleka krowiego. W kolejnych latach życia dziecka odporność i układ pokarmowy coraz lepiej funkcjonują, pojawia się więc szansa, że dziecko może wyrosnąć z alergii.

Czy wiesz, że…
…u około 85% chorych dzieci proces wyrastania z alergii zachodzi w pierwszych latach życia?
Właśnie dlatego eksperci zalecają stosowanie próby prowokacji, by zbadać tolerancję alergenu. Od rozpoznania choroby należy stosować dietę eliminacyjną, do ok. 9.-12. miesiąca życia przez co najmniej 6 miesięcy. Później należy przeprowadzić próbę prowokacji z wybranym pokarmem

Czym są próby prowokacji?

Próby prowokacyjne wykonuje się, aby wykazać, czy podejrzany produkt nadal jest odpowiedzialny za wywoływanie objawów alergicznych. Taka próba ma kluczowe znaczenie w wykazaniu związku pomiędzy spożytym pokarmem a objawami klinicznymi. Po rozpoznaniu alergii pokarmowej próbę prowokacyjną u dziecka należy wykonać co ok. 6-12 miesięcy, by rozpoznać czas, w którym wystąpi tolerancja pokarmowa. Po stosowaniu diety eliminacyjnej przez określony czas podaje się potencjalnie alergizujący pokarm i obserwuje reakcję dziecka. Próbę taką należy wykonać zawsze pod nadzorem lekarza.