Bebilon pepti 1 DHA, Bebilon pepti 2 DHA

2 min
pepti-new.png

Co znajdziesz w tym artykule:
  1. 1.Informacja
pepti-new.png
pepti-new.png

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2018 roku dotyczącym produktów refundowanych produkty Bebilon pepti 1 DHA oraz Bebilon pepti 2 DHA będą dostępne w nowym opakowaniu (nowy kod EAN). Realizując receptę w aptece otrzymasz tę samą formułę proszku, zmianie ulegnie natomiast:

  • etykieta produktu
  • dawkowanie produktu
  • odpłatność, wynikająca z nowej ceny oraz przynależności do grupy limitowej 217.8 – hydrolizaty białek mleka.
  • gramatura opakowania (400 g zamiast 450 g), wynikająca z harmonizacji produkcji pomiędzy krajami EU,​

Pragniemy podkreślić, iż formuła preparatu mlekozastępczego oraz sposób realizacji recepty w aptece nie ulega zmianie. Informujemy także, iż recepty wypisane przed 1 listopada nie tracą ważności i możliwa jest ich realizacja dla produktu w nowym opakowaniu. Recepty wygenerowane przez systemy komputerowe w gabinetach lekarskich przed 1 listopada mogą zawierać informację o poprzednio obowiązującej gramaturze produktu – 450 g. W takim przypadku, aby zrealizować receptę podlegającą refundacji należy zgłosić się ponownie do lekarza ponieważ wymagana jest korekta recepty. Korekta następuje poprzez przekreślenie gramatury i dodanie podpisu i pieczątki.

Bebilon pepti 1 DHA i Bebilon pepti 2 DHA to dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,które należy stosować pod nadzorem lekarza.

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowanym dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

Oceń ten artykuł: