Po co sprawdzać wzrost dziecka?

To jeden z najważniejszych elementów, jaki bierze się pod uwagę, oceniając stan zdrowia dziecka. Zaburzenia wzrostu mogą być objawem choroby. Nie oznacza to oczywiście, że dziecko, które jest małe, musi być chore. Być może po prostu rodzice są drobniejszej budowy. Dlatego nie ma sensu porównywanie dziecka z kolegami. Ważniejsze jest śledzenie tempa wzrostu i przybierania na wadze oraz pilnowanie, czy między tymi pomiarami nie ma dużej różnicy - używając siatek centylowych.

Chcesz porozmawiać o rozwoju i żywieniu Twojego dziecka?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz porozmawiać o rozwoju i żywieniu Twojego dziecka?