Bebilon Pepti MCT jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego stosowanym w przypadku wystąpienia u Twojego dziecka konieczności podawania diety zawierającej triglicerydy średniołańcuchowe.

Skład

 Bebilon pepti MCT zawiera:

 • triglicerydy śreniołańcuchowe MCT
 • dodatek długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA)
 • nukleotydy
 • witaminy i składniki mineralne
 • produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (GMO) - podobnie jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim

W skład produktu Bebilon pepti MCT wchodzą białka poddane hydrolizie znacznego stopnia. Ten proces sprawia, że preparat zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, które są dobrze tolerowane przez większość dzieci z alergią na białko mleka krowiego.

Wskazania

Bebilon pepti MCT jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w przypadku: przewlekłych biegunek opornych na leczenie, alergii na białko pokarmowe, w tym białko mleko krowiego, przejścia z żywienia pozajelitowego na żywienie naturalne, niedoboru disacharydaz, resekcji jelita, żywienia przez zabiegami i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego (dieta bezresztkowa), zespołów złego wchłaniania: stolce tłuszczowe (zaburzenia trawienia i /lub wchłaniania tłuszczów), zaburzenia trawienia i /lub wchłaniania białek,  mukowiscydozy, hipoproteinemii (zaawansowane niedobory białkowo-energetyczne).

Bebilon pepti MCT jest przeznaczony dla niemowląt od urodzenia.

Bebilon pepti MCT powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Produkt jest refundowany lub dostępny bez recepty za pełną odpłatnością.

Dieta eliminacyjna u dziecka z alergią pokarmową

Czytaj więcej

Pamiętaj:

 • Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
 • Zużyć w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
 • Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
 • Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.
 • Nie podawać dożylnie.
 • Produkt pokrywa całkowite zapotrzebowanie żywieniowe do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.
 • Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających należy podjąć po konsultacji z lekarzem.
 • Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.