Sprawdź, jak rozwija się Twoje dziecko.

Martwisz się, że Twoje dziecko jeszcze nie raczkuje, albo nie mówi? Nie wiesz jak sprawdzić czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo? Mapa rozwoju psychomotorycznego to Twój podręczny drogowskaz na przyszłość. Dzięki niej w prosty sposób możesz śledzić postępy Twojego dziecka i sprawdzać czy rozwija się w odpowiednim tempie.

Podane poniżej ramy czasowe rozwoju są jedynie orientacyjne. Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowego wzrostu i rozwoju dziecka zwróć się do swojego lekarza.

Konsultacja merytoryczna: Ewa Grzybowska, psycholog, terapeuta, instruktor metody integracji sensorycznej.

Miesiąc życia dziecka

Umiejętność:

Rozwój intelektualny Rozwój zdolności społecznych i czuciowych Słuch Plecy Brzuch Koordynacja Motoryka mała Mowa Wzrok

 • dziecko adaptuje się do nowych warunków życiowych
 • nie ma określonego trybu dziennego
 • nie potrafi kontaktować się z otoczeniem, stopniowo utrzymuje krótki kontakt wzrokowy
 • zapamiętuje wszystko, co jest związane z opieką nad nim
 • rozwój intelektualny dziecka zaczyna się stabilizować
 • niemowlę uświadamia sobie przyczyny i skutki
 • potrafi przystosować się do trybu dziennego i zwyczajów
 • kontaktuje się z otoczeniem i zapamiętuje twarze, obserwuje oczy i usta dorosłego
 • rozpoznaje matkę, żywą mimiką wyraża stosunek do osoby w pobliżu
 • na twarzy dziecka pojawia się pierwszy tzw. społeczny uśmiech, czyli uśmiech w reakcji na mowę lub pieszczoty
 • dziecko uważnie obserwuje podawaną mu zabawkę, obraca za nią główką we wszystkich kierunkach
 • uważnie obserwuje twarze, usta i próbuje naśladować ruchy ust mówiącego
 • eksperymentuje z głosem – pohukuje i głuży
 • rozgląda się wokół siebie, rozpoznaje bliskie osoby
 • dotyka siebie rączkami nad mostkiem
 • interesuje się zwisającą zabawką
 • zaczyna rozumieć przyczyny i skutki – potrafi domagać się zaspokojenia swoich potrzeb
 • opanowuje pierwsze podnoszenie się
 • dziecko poszukuje źródła dźwięku, który słyszy, rozgląda się
 • zaczyna dostrzegać proste zależności przyczynowo-skutkowe – domaga się zaspokojenia swoich potrzeb
 • jest towarzyskie wobec wszystkich ludzi i poszukuje kontaktu z otoczeniem
 • pohukuje, głuży i wydaje gardłowe dźwięki
 • w pozycji na plecach wyciąga ręce w kierunku podawanej mu zabawki
 • w centralnym położeniu ciała uderza, celując w wiszącą zabawkę
 • ogląda swoje rączki przed oczami i twarzą
 • dotyka okolic pachwin
 • porusza oczami bez ruszania głową
 • dziecko opanowuje mechanizm krzyżowy w pozycji na brzuchu i w pozycji na plecach
 • chwyta, jeśli wyczuje rękami w połowie zasłoniętą zabawkę
 • chwyta zabawkę za linią środkową ciała
 • opanowuje koordynację ręka – kolano
 • wydaje z siebie głoski
 • obraca się na bok
 • domaga się uwagi otoczenia
 • matkę postrzega jako odrębną osobę, jeszcze nie rozumie, że mama „istnieje”, jeśli zniknie z pola widzenia
 • niemowlę wykonuje celowany ruch, by uchwycić zabawkę
 • przekłada ją z ręki do ręki
 • opanowało koordynację ręka - piszczel ręka - noga
 • powtarza sylaby dźwięki - „egu", „aga"
 • obraca się na brzuch
 • opanowało drugie podnoszenie
 • odróżnia matkę od pozostałych osób z otoczenia
 • u matki poszukuje ochrony, wobec obcych ma dystans
 • dziecko utrzymuje dwie zabawki, w każdej ręce jedną
 • w pozycji na plecach sięga do nóg, przyciąga je do ust
 • obraca się z brzucha na plecy
 • piwotuje (obraca się wokół własnej osi), pełza, czołga się, nadklękuje
 • w wieku 7,5 miesiąca umie siadać skośnie i przechodzić do siadu prostego
 • w obecności matki czuje się najpewniej, szuka u niej wsparcia
 • dziecko pozytywnie reaguje na test słuchowy z garnkiem i łyżeczką
 • dźwiękowo powtarza sylaby – występuje tzw. echolalia
 • uderza zabawkami o siebie
 • interesuje się obrazkami
 • przechodzi kryzys ósmego miesiąca - lgnie do matki, czuje niepokój, kiedy ta chce wieczorem odejść od łóżeczka
 • rozpoznaje świat zewnętrzny – boi się nieznanego
 • kiwa się w pozycji na czworaka, zaczyna raczkować
 • dziecko ustawia kciuk w opozycji do pozostałych palców
 • zbiera drobne przedmioty i wrzuca je do naczynia
 • raczkuje w sposób skoordynowany
 • zaczyna naśladować gesty innych
 • lubi oglądać obrazki
 • dziecko naśladuje gesty innych, chętnie się uczy „mówić na migi”
 • powtarza sylaby – „baba", „tata"
 • wskazuje znane mu już obrazki
 • potrafi naśladować dźwięki odgłosów zwierzęcych (ko-ko, muu, bee)
 • opanowuje chwyt dłoniowy, potrafi puścić zabawkę i wziąć inną
 • odkrywa przestrzeń i głębokość
 • klęczy na jednym kolanie, obchodzi meble bokiem
 • dziecko orientuje się w pomieszczeniu – zapytane, wskazuje przedmioty (zegarek, lampę, kwiat, itp.)
 • interesuje się książeczkami
 • dziecko opanowuje chwyt palcem wskazującym i kciukiem (uchwyt pęsetkowy)
 • używa pierwszych słów, rozumiejąc znaczenie
 • bierze w dłoń kromkę chleba
 • układa wieżę z trzech klocków
 • stoi bez podparcia
 • wyglądając przez okno, rozpoznaje osoby na zewnątrz
 • wykonuje proste polecenia i zdania
 • dziecko ma potrzebę bycia blisko matki
 • na twarzy dziecka pojawia się pierwszy uśmiech
 • dziecko rozpoznaje członków rodziny
 • uśmiechem zachęca otoczenie do zainteresowania się nim
 • pozytywnie reaguje na zabawki
 • dziecko inaczej reaguje na znajome i nieznajome twarze
 • przejawia radość, gdy chcemy je wziąć na ręce
 • reaguje na zabawę w chowanego
 • dziecko żywo i łatwo komunikuje się z otoczeniem
 • reaguje na ton głosu
 • potrafi się głośno i serdecznie śmiać
 • dziecko rozróżnia bliskie i obce osoby
 • dziecko przechodzi tzw. kryzys ósmego miesiąca – poznawanie świata wywołuje u niego niepokój
 • dziecko naśladuje gesty innych
 • porozumiewa się z otoczeniem „na migi”
 • dziecko reaguje mrugnięciem na klaśnięcie koło ucha
 • dziecko wykazuje wzmożoną ruchliwość przy głośnym dźwięku, uspokaja ruchy na głos matki
 • dziecko wybudza się przy głośnym dźwięku
 • dziecko obraca się w stronę słyszanego dźwięku
 • dziecko poszukuje źródła dźwięku, który słyszy
 • dziecko reaguje na dźwięk dochodzący z odległości ok. 4 metrów za jego plecami
 • dziecko ma skuloną i niestabilną pozycję
 • głowę ma zwróconą w jedną stronę
 • dziecko przy obracaniu głowy na jedną stronę przyjmuje pozycję szermierza, a przy trzymaniu główki w osi łączy palce
 • dziecko przyjmuje stabilną pozycję, rozłożenie jego ciała jest równomierne
 • dziecko trzyma nogi i ręce nad kocykiem, potrafi łączyć palce i wewnętrzne strony stóp
 • dziecko podnosi nogi i biodra ponad kocyk, obraca się na bok, potrafi się podnosić z boku
 • dziecko obraca się na brzuch
 • dziecko obraca się z brzucha na plecy
 • pełza
 • dziecko kiwa się na czworaka
 • czołga się
 • dziecko symetrycznie i skoordynowanie raczkuje
 • dziecko umie klęczeć na jednej nodze
 • dziecko obchodzi meble
 • dziecko stoi bez podparcia
 • dziecko ręce i nogi utrzymuje w pozycji zgiętej
 • głowa ułożona jest niżej niż biodra
 • łokcie trzyma nad kocykiem
 • uda rozłożone są pod kątem 90 stopni
 • dziecko wspiera się na pupie i środkowej części przedramienia, podnosi głowę do pozycji centralnej
 • dziecko wykonuje pierwszy wyprost, środek ciężkości znajduje się pod spojeniem łonowym i wewnętrzną stroną łokci, obraca głową
 • dziecko bawi się zabawką przed sobą, od 4-5 miesiąca życia przy sięganiu po zabawkę wykorzystuje chwyt boczny na obie strony
 • punktami podparcia dziecka są kolana i nadgarstek, niemowlę potrafi trzymać zgięte palce
 • dziecko przechodzi przez drugi etap nabywania umiejętności podnoszenia ciała z punktem ciężkości pod udami, na otwartych dłoniach oraz wyprostowanych rękach
 • wykonuje siad boczny
 • wykonuje siad skośny
 • dziecko pokonuje przeszkody, przechodząc przez nie
 • dziecko wykonuje siad prosty
 • dziecko stoi trzymane za jedną rękę
 • dziecko rozpoczyna nabywanie umiejętności schodzenia nogami
 • dziecko nabywa umiejętność koordynacji ręka - usta
 • dziecko łączy palce
 • dziecko łączy dłonie
 • dziecko nabywa umiejętność koordynacji ręka – oko – ręka
 • dziecko nabywa umiejętność koordynacji ręka – biodra i ręka – kolano
 • dziecko nabywa umiejętność koordynacji ręka – piszczel
 • dziecko nabywa umiejętność koordynacji ręka – piszczel
 • dziecko nabywa umiejętność koordynacji ręka – noga – usta
 • dziecko zaciska pięść, jego kciuk znajduje się w dłoni
 • dziecko zaciska pięść do połowy, jego kciuk znajduje się na zewnątrz dłoni
 • dziecko potrafi trzymać otwartą dłoń
 • dziecko sięga ręką do wiszącej zabawki, celuje w nią i ją trąca
 • dziecko bawi się zabawką przed swoimi oczami
 • dziecko celuje w zabawkę, aby ją uchwycić
 • przekłada zabawkę z jednej ręki do drugiej
 • dziecko potrafi trzymać jedną zabawkę w każdej ręce
 • dziecko opanowuje trójpalcowy chwyt promieniowo-dłoniowy, uderza zabawkami o siebie
 • dziecko opanowuje chwyt dłoniowy, odrzuca zabawki
 • dziecko opanowuje chwyt nożycowy, toczy piłkę, wrzuca zabawki do wiaderka
 • dziecko opanowuje chwyt opuszkowy / pęsetkowy, utrzymuje trzy zabawki, ułoży trzy klocki jeden na drugim
 • dziecko płacze, gdy jest niezadowolone
 • gdy jest spokojne, wydaje różne dźwięki
 • później pohukuje i głuży
 • dziecko szuka okazji do komunikowania się z otoczeniem
 • pohukuje, głuży i wydaje gardłowe dźwięki
 • bawi się głoskami
 • dziecko eksperymentuje z głosem
 • potrafi wymawiać głoski „aaaa”, „eeeee”, „uuuu” (od 5. miesiąca)
 • potrafi wymawiać sylaby „egu”, „aga”, „grrr”, „ba” (od 6. miesiąca)
 • dziecko wymawia pojedyncze sylaby (od 7. miesiąca)
 • próbuje powtarzać usłyszane dźwięki, to tzw. echolalia – dźwiękowe opanowanie sylab (od 8. miesiąca)
 • dziecko wciąż próbuje powtarzać usłyszane dźwięki, czyli występuje tzw. echolalia – dźwiękowe opanowanie sylab (do 9. miesiąca)
 • podwaja sylaby (od 10. miesiąca)
 • dziecko podwaja sylaby (do 11. miesiąca)
 • wymawia pierwsze 2-3 znaczące słowa (od 12. miesiąca)
 • dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy z otoczeniem
 • dziecko skupia wzrok na zabawce, opanowuje ruch gałek ocznych
 • dziecko obserwuje twarze i zabawki, wodzi za nimi wzrokiem we wszystkich kierunkach, obraca główkę, aby je obserwować
 • dziecko obserwuje zabawkę z jednoczesnym obrotem głowy w pełnym zakresie
 • dziecko obraca się za zabawką z pleców na bok
 • zabawa z zabawką motywuje dziecko do obrotu z pleców na brzuch
 • dziecko wodzi wzrokiem za toczącymi się i spadającymi zabawkami
 • dziecko zauważa detale w zabawkach i na obrazkach
 • dziecko zauważa drobne przedmioty i chwyta je kciukiem w opozycji do palca
 • dziecko widzi drobne zabawki, podnosi je i wrzuca do pudełka z mniejszym otworem
 • rozróżnia obrazki
 • dziecko orientuje się w pomieszczeniu
 • podczas wyglądania z okna dziecko rozpoznaje znajome osoby
Przesuń wskaźnik na kole czasu, aby zobaczyć, jak rozwijają się umiejętności Twojego dziecka wraz z biegiem czasu.

Chcesz w łatwy i wygodny sposób monitorować rozwój Twojego dziecka?
Pobierz plik, w którym zebraliśmy dla Ciebie wszystkie etapy rozwoju miesiąc po miesiącu.
Pobierz mapę w PDF

Wszystko o prawidłowym rozwoju Twojego dziecka

Chcesz sprawdzić czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo? Poznać techniki wpierania zdrowego rozwoju dziecka? Sprawdź naszą sekcję dedykowaną

Rozwój dziecka

Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.
Ekspert udzieli Ci odpowiedzi najszybciej jak to możliwe.

Lista partnerów Nutricia sp. z o.o.
 • La Millou (Smartino Sp. z o.o.)
 • Empik S. A.
 • Smyk S. A.
 • SKIPWISH Sp. z o.o. Sp. k.
 • Minty dot (Spółka Q Diamonds Sp. z o.o.)
 • CzuCzu (Bright Junior Media Sp. z o.o. Sp. k.)
 • Douglas Polska Sp. z o.o.
 • Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.
 • Apart Sp. z o.o.
 • YES Biżuteria Sp. z o.o.
 • DECATHLON sp. z o. o.
 • BYTOM S. A.
 • Sony Europe Limited Sp. z o.o.
 • White & Blach (DIVE MEDIA Sp. z o.o.)
 • BABY TULA POLAND Sp. z o.o.
 • Childhome (Stok P.H. Mariola Stokowska, Stokkids)
 • Vulli
 • JJ COLE
 • Whisbear Sp. z o.o.
 • Endo. (STUDIO MK Sp. z o.o. S.K.A.)
 • Happymum (PHU „HAPPY”)
 • Granatovo S.C.
 • YASUMI Sp. z o.o. Sp. k.
 • Danone Sp. z o.o.
 • ŻYWIEC ZDRÓJ S. A.
 • Kantar TNS S. A.
 • Apple Inc.
 • Google LLC's
 • Allegro.pl sp. z o.o.
 • SUPER-PHARM Poland Sp. z o.o.
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
 • Hebe (Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.)
 • Biedronka (Jeronimo Martins Polska S. A.)
 • Lidl Sp. z o.o. sp. k.
 • TESCO Polska Sp. z o.o.
 • Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Carrefour Polska sp. z o.o.
 • „Piotr i Paweł” S. A.
 • Intermarché (SCA PR Polska Sp. z o.o.)
 • EKO HOLDING S. A.
 • DINO POLSKA S. A.
 • Netto Sp. z o.o.
 • KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o.o. Sp. k.
 • Stokrotka Sp. z o.o.
 • E. LECLERC POLSKA (Galec Sp. z o.o.)
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • Feedo Sp. z o.o.
 • eMAG (Agito Sp. z o.o.)
 • mamyzakupy.pl (L-W. LEBDA-WYBORNY Sp. j.)
 • Pampers (Procter and Gamble Polska Sp. z o.o.)
 • Procter and Gamble Polska Sp. z o.o.