Badania przesiewowe krwi

Przeprowadzenie badań przesiewowych jest bardzo ważne dla zdrowia dziecka. Wczesna diagnoza sygnalizująca problem pozwala jak najszybciej zaplanować i wdrożyć leczenie niemowlęcia.

Mgr Monika Łuszczyńska
Położna

Przeprowadzenie badań przesiewowych jest bardzo ważne dla zdrowia dziecka. Wczesna diagnoza sygnalizująca problem pozwala jak najszybciej zaplanować i wdrożyć leczenie niemowlęcia.

Badanie przesiewowe krwi wykonuje się bezpłatnie i jest ono obowiązkowe u noworodków. Jego wyniki ułatwiają wykrycie groźnych chorób wrodzonych, które tuż po urodzeniu mogą przebiegać bezobjawowo.

Polega ono na pobraniu z pięty dziecka próbki krwi, która następnie poddawana jest analizie. Wystarczy delikatne nakłucie, a pobrana krew umieszczana jest na specjalnej bibułce, którą po wysuszeniu otrzymuje odpowiednia instytucja badawcza. Próbkę pobiera się między 3. a 7. dobą po urodzeniu dziecka. Jeśli świeżo upieczona mama wyjdzie ze szpitala wcześniej, krew do badania powinna być pobrana przez położną środowiskową, która ma obowiązek wykonać to badanie.