Badania przesiewowe krwi

Badania przesiewowe noworodków mają na celu wczesne wykrycie dzieci, które są obciążone jedną z chorób wrodzonych. Choroby te nie dają widocznych objawów w okresie noworodkowym, ale wykryte zbyt późno mogą dać poważne konsekwencje w postaci nieprawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Wczesne wykrycie choroby u noworodka daje możliwość wczesnego leczenia, a co za tym idzie – jest podstawą do jego prawidłowego rozwoju. Badania przesiewowe obejmują choroby występujące raz na kilka/kilkadziesiąt tysięcy dzieci, ale testami przesiewowymi są objęte wszystkie nowo narodzone dzieci w Polsce.

Agnieszka Kacalak
Edukator ds. Laktacji, Położna Rodzinna

Na czym polega Badanie Przesiewowe Krwi?

Badania przesiewowe polegają na pobraniu kilku kropel krwi od dziecka i naniesieniu ich na specjalną bibułę, która zostanie wysłana do specjalistycznego laboratorium diagnostycznego. Na tej bibule powinien się znaleźć adres obecnego miejsca pobytu rodziców z dzieckiem i prawidłowo naniesiony numer telefonu kontaktowego – to bardzo ważne. Krew może być pobrana z nakłucia pięty (to krew włośniczkowa) lub z nakłucia żyły – jeśli akurat pobierane są inne, zlecone przez lekarza badania. Krew do badań przesiewowych możemy pobrać dopiero po skończonych przez dziecko 48 godzinach życia, najczęściej jeśli nie są pobierane inne badania laboratoryjne pobieramy ją tuż przed wypisem dziecka do domu, czyli w 3.-4. dobie życia. Potwierdzeniem pobrania krwi jest specjalna naklejka, którą znajdziesz w Książeczce Zdrowia Dziecka z ręcznie dopisaną datą pobrania

Czy Badania Przesiewowe trzeba powtarzać?

W niektórych sytuacjach laboratorium prosi o ponowne pobranie krwi do badań. Może się tak zdarzyć, kiedy:

  • za pierwszym razem została pobrana niedostateczna ilość krwi lub bibuła uległa zniszczeniu (np. zamokła w transporcie),
  • wynik badania jest niejednoznaczny,
  • dziecko miało transfuzję krwi przed pierwszym pobraniem krwi do testów,
  • dziecko miało bardzo niską masę urodzeniową (wtedy zwykle pobiera się testy po raz drugi, jak tylko malec osiągnie odpowiednią wagę jeszcze podczas pobytu w Oddziale Patologii Noworodka).