Niemowlęce kupki

Od urodzenia mama bacznie obserwuje dziecko w trosce o jego prawidłowy rozwój. Stolec noworodka i niemowlęcia jest ważną wskazówką, czy dziecko jest zdrowe i rozwija się prawidłowo.

Mgr Monika Łuszczyńska
Położna

Pierwsze kupki niemowlęcia nazywane są smółką. Zawiera ona resztki wód płodowych, mazi płodowej i złuszczonego nabłonka śluzówki przewodu pokarmowego. Smółka jest bezwonna, ma kolor czarny lub ciemnozielony, jest gęsta i kleista. Zanika ok. czwartego dnia po narodzinach.

Jeśli pierwszy niemowlęcy stolec nie pojawi się w ciągu 48 godzin po urodzeniu, może to świadczyć o nieprawidłowej budowie i funkcjonowaniu układu pokarmowego dziecka.

Jak wygląda kupka niemowlęcia?