Pierwsze godziny i dni noworodka po przyjściu na świat

Okres noworodkowy trwa od urodzenia do 28. dnia życia dziecka. W tym czasie dochodzi do niezwykle ważnych przemian w organizmie niemowlęcia, mających na celu przystosowanie organizmu do życia zewnątrzmacicznego. Wszystkie układy i narządy muszą podjąć samodzielne funkcjonowanie. Te procesy nazywane są stanami przejściowymi noworodka. Dowiedz się o nich więcej!

Agnieszka Kacalak
Edukator ds. Laktacji, Położna Rodzinna

Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka

Po przyjściu noworodka na świat rozpoczyna się spadek jego masy ciała, spowodowany głównie utratą wody, która następuje przez oddanie moczu, stolca (pierwszy stolec noworodka nazywamy smółką), wymioty (noworodek często wymiotuje zalegającym w żołądku płynem owodniowym) oraz przez wysychającą pępowinę. Fizjologiczna utrata masy ciała noworodka nie przekracza 10% masy urodzeniowej. Najniższy ciężar ciała dziecko osiąga w 2.-3. dniu życia, a następnie wyrównuje go w około 8. dobie życia. Maksymalny fizjologiczny czas wyrównania urodzeniowej masy ciała to 14 dni. Jeżeli ubytek masy ciała przekracza 10%, może dojść do odwodnienia i gorączki tym spowodowanej – w takich sytuacjach rodzice powinny jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.