Cesarskie cięcie

Cięcie cesarskie to operacja położnicza, która ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, jeśli poród drogami natury stwarza zagrożenie dla zdrowia mamy lub nienarodzonego jeszcze dziecka. Każda młoda mama przygotowując się do porodu, zastanawia się, jak on będzie przebiegał. Czasem już w czasie ciąży dowiaduje się, że ze wskazań medycznych będzie bezpieczniej, jeśli dziecko przyjdzie na świat właśnie drogą cięcia cesarskiego.

Agnieszka Kacalak
Edukator ds. Laktacji, Położna Rodzinna

Pojawia się wtedy jeszcze więcej pytań i wątpliwości, bo choć jest to operacja, którą medycyna zna od dawna, to nie możemy jej nazwać rutynowym zabiegiem. Na szczęście rozwój chirurgii ginekologicznej, anestezjologii, możliwość zastosowania antybiotykoterapii do minimum ograniczają ryzyko wystąpienia powikłań, choć zdarzają się one jednak częściej niż po porodzie drogami natury. Właśnie dlatego wybór tej drogi porodu jest uzależniony od wielu czynników, mając na względzie zarówno dobro mamy, jak i dziecka.

Kiedy poród drogami natury jest niemożliwy?

Wskazań do wykonania cięcia cesarskiego jest bardzo dużo. Niemożliwy wręcz wydaje się ich prosty podział. Dlatego podzielić je należy tylko w zależności od czasu podjęcia decyzji o wykonaniu cięcia cesarskiego na:

  • wskazania elektywne (planowe cięcie cesarskie),
  • wskazania nagłe, czyli wynikające z przebiegu porodu.

Wskazania elektywne

Mówimy o nich, kiedy nie ma potrzeby niezwłocznego wykonania operacji w chwili ich stwierdzenia. Dziecko może się bezpiecznie rozwijać aż do okresu ciąży donoszonej, choć w takiej sytuacji zwykle rozwiązanie planujemy w ukończonym 39. tygodniu, czyli kilka dni przed wyznaczonym terminem porodu. O wskazaniach tych dowiadujemy się nierzadko już na początku ciąży lub w trakcie jej przebiegu. Wskazaniami do planowego cięcia cesarskiego (inaczej cc) mogą być: nieprawidłowe położenie płodu w macicy, ciąża bliźniacza (kiedy choć jedno z dzieci jest nieprawidłowo położone), ciąża wielopłodowa, niewspółmierność płodowo-miednicowa (często powiązana z makrosomią płodu lub wadami anatomicznymi w budowie miednicy mamy), łożysko przodujące i inne.