Poród w sali porodowej

Zanim nadejdzie dzień przyjścia Twojego dziecka na świat, powinnaś wybrać miejsce jego narodzin. Jeśli zdecydowałaś się na poród w sali porodowej, warto udać się do wybranego szpitala i - jeśli to możliwe - obejrzeć go. Zanim uznasz, że to dobre miejsce na narodziny Twojego dziecka, sprawdź, na co jeszcze powinnaś zwrócić uwagę.

Agnieszka Kacalak
Edukator ds. Laktacji, Położna Rodzinna

Nasze wyobrażenia o porodzie są tak różne, jak różne jesteśmy my – kobiety. Każda z nas wyobraża sobie ten czas inaczej, jednak jeden cel porodu przyświeca nam wszystkim. To bezpieczeństwo nasze i naszego nienarodzonego jeszcze dziecka. Stała obecność lekarzy, dostęp do najnowocześniejszej aparatury, nowoczesnych metod łagodzenia bólu, bliskość bloku operacyjnego to tylko niektóre warunki, jakich oczekujemy od miejsca, gdzie chcemy urodzić. Na drugim miejscu znajdują się dodatkowe komercyjne usługi, jakie oferują niektóre szpitale (np. możliwość odbycia porodu z wybraną przez siebie położną czy też całodobowy pobyt w sali jednoosobowej po porodzie). Na wybór szpitala często rzutuje także osoba lekarza prowadzącego ciążę – obecność „swojego” lekarza w sali porodowej czy szpitalnym korytarzu z całą pewnością podnosi nasze poczucie bezpieczeństwa. 

Poród w szpitalu to w przypadku porodu fizjologicznego okres, kiedy rodzącą opiekują się przede wszystkim położne pracujące w Bloku Porodowym, jednak lekarz jest cały czas dostępny, aby w przypadku pojawiających się wątpliwości czy komplikacji mógł przejąć opiekę nad rodzącą.

Procedury krok po kroku

Przyjęcie do sali porodowej odbywa się bezpośrednio z Izby Przyjęć, po wcześniejszym uzupełnieniu dokumentacji medycznej. To w niej – po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentami – musisz podpisać zgody na nasze postępowanie okołoporodowe. Bez tego w sytuacji zagrożenia personel nie będzie mógł udzielić Ci niezbędnej pomocy. Poród w szpitalnej sali porodowej łączy się z pewnymi procedurami. 

  • Badanie położnicze zewnętrzne i wewnętrzne – z oceną aktualnego stanu i postępu porodu (przy przyjęciu do szpitala, a następnie co 2 godziny lub częściej – jeśli występują wskazania medyczne).
  • Zapis KTG – w porodzie fizjologicznym nie ma wskazań do ciągłego monitorowania czynności serca płodu, jednak powinna być ona osłuchiwana przez przynajmniej minutę co 15-30 minut, zapis KTG wykonujemy wtedy co ok. 2 godziny, jednak w przypadku wskazań medycznych może być prowadzone ciągłe monitorowanie dobrostanu płodu.
  • Ocena stanu ogólnego rodzącej – co 4 godziny, częściej w uzasadnionych przypadkach.
  • Wkłucie dożylne – jest najczęściej standardowo zakładane przy przyjęciu do porodu.
  • Lewatywa i golenie spojenia łonowego – tylko na wyłączną prośbę rodzącej.