Szczepienie ochronne dla niemowląt - aktualny program szczepień ochronnych 2019

3 min
rudzka-kocjan

Pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy

Mama trzyma malucha na rekach podczas szczepienia

Mama trzyma malucha na rekach podczas szczepienia
Mama trzyma malucha na rekach podczas szczepienia

Nowy PSO – zmiany w stosunku do 2018 roku

25 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, poz. 104, ukazał się stosowny komunikat dotyczący Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2019 rok. Aktualny PSO zawiera istotne zmiany w stosunku do PSO na 2018 rok, który nie różnił się od PSO na 2017 rok, kiedy nastąpiła istotną zmiana. Było to dodanie do szczepień refundowanych szczepionki na pneumokoki. Szczepionka stała się bezpłatna dla wszystkich dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 r. 

PSO corocznie jest aktualizowany na skutek zaleceń ekspertów (pediatrów, zakaźników, specjalistów zdrowia publicznego, epidemiologów) zrzeszonych w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej organu doradczego GIS oraz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Przygotowując zalecenia, eksperci uwzględniają zmieniające się rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Istotna jest również aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju i w krajach sąsiednich, zalecenia dotyczących szczepień w innych krajach oraz możliwości budżetu państwa. 

Szczepienie przeciwko gruźlicy

Zgodnie z PSO na rok 2019 wprowadzono zmianę polegającą na zaleceniu szczepienia przeciwko gruźlicy noworodków w ciągu 24 godzin po urodzeniu lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego (<72 h). W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy rozważyć możliwość obserwacji dziecka przez 1 dobę. Wcześniejsze wytyczne zalecały szczepienie przeciw gruźlicy konkretnie w 1. dobie życia. Jednocześnie utrzymano zalecenie szczepienia pierwszą dawką przeciw WZW B w 1. dobie życia.

Zmiany dla pozostałych szczepień

Zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków przeciw pneumokokom. Aktualnie zapis brzmi: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g” (wcześniej było: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 27. tygodnia ciąży”).

Kolejna istotna zmiana polega na przesunięciu podania drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce z 10. na 6. rok życia, aby zapewnić ochronę dzieciom przed rozpoczęciem przez nie nauki. Przeniesienie dawki przypominającej tego szczepienia uzasadniono sytuacją epidemiologiczną dotyczącą odry. Dodano również zapis o zasadach szczepienia z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej typu „6 w 1” (DTPa-IPV-Hib-HBV): „u dzieci, u których planuje się szczepienie szczepionką wysoce skojarzoną 6 w 1, należy podać 1 dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B w 1. dobie życia, uwzględniając narażenie na zakażenie HBV”.

Literatura: 
¹Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 104).
²Co nowego w Programie Szczepień Ochronnych na 2019 rok? Medycyna Praktyczna/Szczepienia. 26.10.2018. Opracowała: Małgorzata Ściubisz.
³Program szczepień ochronnych na 2019 rok Medycyna Praktyczna/Szczepienia. 30.12.2018 Opracowała: Małgorzata Ściubisz
⁴dr n. med. Jacek Mrukowicz, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska. Kalendarz szczepień. Medycyna Praktyczna dla pacjentów. Data utworzenia: 24.05.2010. Aktualizacja: 03.01.2019.
http://szczepienia.pzh.gov.pl; ostatnia aktualizacja: 11.01.2019.

Oceń ten artykuł: