Wpływ antybiotykoterapii na rozwój alergii u dziecka

2 min
Raczka dziecka pokryta uczuleniem

Antybiotyki to obecnie powszechnie stosowane środki mające na celu pozbycie się z organizmu bakterii wywołujących chorobę. Jednak poza tym, że niszczą one drobnoustroje będące źródłem zakażenia, wpływają również na dobroczynną mikrobiotę jelit i sprzyjają kolonizacji organizmu przez bakterie patogenne.

Raczka dziecka pokryta uczuleniem
Raczka dziecka pokryta uczuleniem

Jak pokazują wyniki badań, stosowanie antybiotykoterapii już we wczesnym okresie życia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób alergicznych u dziecka.

Skąd się bierze alergia?

Liczba osób zapadających na choroby o podłożu immunologicznym stale rośnie, co wiąże się nie tylko z uwarunkowaniami genetycznymi, ale także z rozwojem cywilizacji oraz zmianą stylu życia. Właśnie dlatego największy odsetek występowania alergii dotyczy krajów uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych. Zwiększona higiena, nieliczne rodziny, stres, spożywanie żywności przetworzonej, czy rzadki kontakt z naturą, to tylko niektóre czynniki mające negatywny wpływ na kształtowanie się odporności człowieka. Jak pokazują wyniki badań, istotne znaczenie w rozwoju alergii mają również zaburzenia związane z mikrobiotą jelit² ³.

Niezastąpiona mikrobiota

W przewodzie pokarmowym człowieka bytuje ogromna ilość bakterii - mikrobiota. Ten zorganizowany zespół mikroorganizmów pełni wiele ważnych funkcji, a jedną z nich jest stymulacja układu odpornościowego, który np. chroni organizm przed namnażaniem się potencjalnych baketrii chorobotwórczych. Mikrobiom człowieka podatny jest na liczne zmiany spowodowane czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnątrzustrojowymi. Najbardziej gwałtowne dotyczą zaburzeń harmonijnej pracy jelit, a jedną z ich przyczyn jest antybiotykoterapia.

Antybiotykoterapia a rozwój alergii

Wykazano, że terapia antybiotykami ma wysoce niekorzystny wpływ na mikrobiotę przewodu pokarmowego. Za ich sprawą dochodzi do zmiany proporcji głównych rodzajów bakterii zasiedlających jelito człowieka, a także do modyfikacji ich składu i zmniejszenia zróżnicowania gatunkowego⁵. Wpływa to na większe prawdopodobieństwo rozwoju alergii pokarmowej, a także atopowego zapalenia skóry, nieżytu nosa i astmy⁶. Antybiotykoterapia może przyczyniać się do zaburzenia dojrzewania układu odpornościowego dziecka, jednak zdarza się, że jest ona niezbędna – wtedy powinna być prowadzona pod ścisłą kontrolą lekarza pediatry.

¹Cukrowska B. Czy modulacja mikrobiomu jelitowego może mieć znaczenie w prewencji chorób alergicznych? Rola bifidobakterii, ze szczególnym uwzględnieniem Bifidobacterium breve. Stand Med Pediat 2019. 16:69-77.
²Cukrowska B. Czy modulacja mikrobiomu jelitowego może mieć znaczenie w prewencji chorób alergicznych? Rola bifidobakterii, ze szczególnym uwzględnieniem Bifidobacterium breve. Stand Med Pediat 2019. 16:69-77.
³Rakowska M. i wsp. Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka. Pediatr Med Rodz 2016, 12:404-412.
⁴Rakowska M. i wsp. Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka. Pediatr Med Rodz 2016, 12:404-412.
⁵Rakowska M. i wsp. Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka. Pediatr Med Rodz 2016, 12:404-412.
⁶Cukrowska B. Czy modulacja mikrobiomu jelitowego może mieć znaczenie w prewencji chorób alergicznych? Rola bifidobakterii, ze szczególnym uwzględnieniem Bifidobacterium breve. Stand Med Pediat 2019. 16:69-77.

Oceń ten artykuł: