Stosując się do zasad Programowania Żywieniowego we wczesnym okresie życia możesz korzystnie wpłynąć na rozwój mózgu Twojego dziecka.

Na samym początku Twoje dziecko to jedna komórka. W chwili narodzin jego mózg liczy już 100 miliardów komórek nerwowych (neuronów), z których każda tworzy 2 500 połączeń, czyli synaps. W ciągu najbliższych dwóch lat, gdy dziecko będzie się uczyło, w jego mózgu w każdej sekundzie powstawać będą dwa miliony nowych połączeń, tak by ostatecznie każdy neuron wyposażyć w 15 000 synaps. To poważne zadanie. Pomóc w nim może przestrzeganie zasad Programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia (ENP).

 

Programowanie Żywieniowe we wczesnym okresie życia ma duży wpływ na zdrowie Twojego dziecka w przyszłości, rozwój jego mózgu i wzroku czy funkcjonowanie metabolizmu. Zapewnij dziecku fundamenty zdrowia na przyszłość.

Mózg to najbardziej energochłonny narząd organizmu. Do budowy synaps, błon i neuroprzekaźników wymaga substancji odżywczych, m.in. kwasów Omega-3 podawanych w odpowiednich ilościach i odpowiednich proporcjach.

Neurony i synapsy nie są odpowiedzialne jedynie za myślenie. Odgrywają również istotną rolę w rozwoju funkcji motorycznych, czuciowych i metabolicznych ale również prawidłowe widzenie, słyszenie, odczuwanie smaku oraz w komunikacji z innymi narządami za pośrednictwem nerwów i hormonów.

Nawet krótkie okresy niedożywienia w czasie ciąży i po narodzinach mogą negatywnie wpływać na rozwój mózgu Twojego dziecka i wiązać się z ryzykiem zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i fizycznych. Stosując się do zasad Programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia możesz korzystnie wpłynąć na rozwój mózgu Twojego dziecka.